KLAN 2016 - Časopis KLAN online v prohlížeči!

V prosinci 1996 se na novinových stáncích objevilo nulté číslo tehdy revolučního časopisu KLAN v podobě interaktivního CD-ROM. Po patnácti letech v prosinci 2011 bylo toto památné nulté číslo jako první zveřejněno jako kompletní ISO obraz na webu retro-tribute projektu KLAN 2011, všechna další čísla následovala v týdenních intervalech. Uplynulo dalších pět let, je tu prosinec 2016 a s ním i neuvěřitelné dvacetileté výročí časopisu KLAN… Po dlouhém úvodu rychle k věci: cílem nového projektu KLAN 2016 je kompletní konverze všech čísel časopisu KLAN včetně podkresové hudby, animací, zvuků, fotogalerií, audio ukázek a videí do podoby HTML aplikace, umožňující komfortní prohlížení KLANu v obyčejném webovém browseru. Po několika letech průběžného reverse engineeringu je konečně k dispozici funkční prototyp nultého čísla alespoň ve formě základní navigace a zobrazování textů s vloženými obrázky. Berte to jako ochutnávku do příštích let a čtěte KLAN… v prohlížeči!